22. Nautasjåkkå/Nautijaurälven

Strömmande vatten lämpligt för flugfiskaren. Fiskekort: Ovan odlingsgränsen: Jokk-mokkskortet, Nedan odlingsgränsen:

Jokkmokks Allmänning & Randijaur byalag

l u S